Sharon Geschiere - product & interior design - 0640183321 - info@sharongeschiere.com

Music Meeting 2019 - in de maand voor het festival viel er iemand uit die de “Forssa-area” van MusicMeeting onder zijn hoede had. Ik ben toen gevraagd om met de ideeën die er lagen (“iets met pallets”, een transparant podium, en de wens om zitplekken te creëren) een plan uit te werken, en daarmee een presentatie voor de Provincie Gelderland te maken. Dat heb ik gedaan in de vorm van 3D tekeningen en een plattegrond. De plannen werden goedgekeurd, ik heb toen e.e.a. verder uitgewerkt en ingekocht, en tijdens de op- en afbouw er voor gezorgd dat het concept uitgevoerd werd.